Pengurusan Risiko

Risiko ialah setiap sesuatu yang menghalang pencapaian objektif perniagaan. Walau bagaimana pun tidak kesemua risiko akan berlaku dengan kekerapan yang … More