Pendidikan

Di samping berkongsi pandangan dan pendapat berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan seorang CEO, program-program pendidikan akan juga diadakan bagi meluaskan lagi ilmu-ilmu dan pengalaman yang berkaitan di kalangan usahawan dan kepimpinan kanan perniagaan.

Program-program pendidikan ini akan menggunakan konten di laman ini sebagai asas kepada pengisiannya di samping perkongsian di atas talian dan juga program bersemuka. Adalah diharapkan program-program pendidikan ini akan meningkatkan lagi pencapaian seseorang yang berperanan sebagai CEO di dalam perniagaannya.

Program Minda CEO