Laman utama

Pusat rujukan bagi membantu anda menjadi CEO yang efektif

Seorang Ketua Pegawai Eksekutif atau yang lebih biasa digelar CEO merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memimpin, mentadbir dan mengurus organisasi bagi mencapai matlamat penubuhannya. Biasanya CEO akan menterjemahkan hasrat dan nada lembaga pengarah di dalam operasi harian organisasi. Ini merangkumi perkara berkenaan tadbir urus, perjalanan perniagaan dan juga nilai yang diterima pakai oleh warga organisasi berkenaan.

Oleh kerana bidang tugas dan tanggungjawab ini luas, maka seorang CEO itu perlu sentiasa mempertingkatkan ilmu, kemahiran dan nilai dirinya supaya mampu melaksanakan amanah berkenaan. Seorang CEO perlu memacu dirinya sendiri untuk sentiasa bersedia untuk belajar dan menambahkan kemahiran. Dia juga perlu memastikan nilai yang dipegangnya membawa kebaikan kepada organisasi, pihak yang berkepentingan dan warga organisasi berkenaan.

Laman ini akan menjadi pusat bagi membantu seorang CEO untuk mempertingkatkan dirinya secara berterusan sejajar dengan cabaran yang dihadapinya dan mampu menambah nilai kepada organisasi.

Terma organisasi yang dijadikan sebagai asas di dalam perbincangan di sini tidak harus dihadkan kepada organisasi tertentu sahaja. Kita maklum terdapat pelbagai jenis organisasi dengan matlamat dan fokus yang berbeza. Ada institusi yang bertanggungjawab menjaga kepentingan awam, ada yang bertujuan untuk membuat keuntungan dan ada juga yang bertujuan membawa kebaikan kepada masyarakat melalui aktiviti masing-masing. Apa yang dibincangkan di sini boleh digunapakai di dalam organisasi-organisasi yang pelbagai itu dengan penyesuaian-penyesuaian yang perlu. Ini adalah lumrah bagi apa-apa konsep yang digunakan di dalam masyarakat.

Laman ini adalah satu laman yang dinamik. Ianya akan sentiasa diperkembangkan berdasarkan kepada situasi dan tambahan kandungan yang dikira sesuai dan kehendak semasa. Sekiranya kandungan-kandungan yang ada perlu ditambah baik, ianya akan diperbaiki supaya tetap relevan dan bermanfaat.

Perbincangan berkenaan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu ada kepada seorang CEO dipecahkan seperti berikut:

  1. Minda seorang CEO yang merangkumi perspektif dan cara berfikir beliau;
  2. Asas-asas ilmu yang perlu dikuasai berdasarkan kepada jenis, saiz dan kompleksiti organisasi yang diterajui;
  3. Kemahiran yang pelbagai yang harus dimiliki bagi menghadapi pelbagai cabaran yang ada; dan
  4. Nilai-nilai yang harus dipegang agar CEO dapat memimpin dan mempengaruhi warga organisasi dan pihak berkepentingan secara positif.