Kemahiran

Kemahiran yang diperlukan oleh seorang CEO di dalam menerajui organisasi adalah pelbagai. Ini adalah kerana peranan CEO itu sendiri akan sentiasa berubah mengikut keadaan dari seorang pemimpin kepada pentadbir, pengurus, kawan dan lain-lain peranan lagi.

Oleh itu kemahiran yang diperlukan bukan terhad kepada kemahiran untuk diri sendiri tetapi termasuk juga kemahiran yang melibatkan interaksi dengan ahli pasukan serta pelbagai pihak yang berkepentingan yang lebih luas. Ada kemahiran yang mungkin sudah dibina dari awal kerjaya CEO dan ada juga kemahiran yang perlu dibentuk semasa CEO sudah menduduki kerusi panasnya.

Walaupun kedudukan CEO itu biasanya datang dengan kuasa-kuasa tertentu, di dalam banyak keadaan dia kena mencapai matlamat organisasi melalui keupayaannya untuk mempengaruhi orang lain. Ini mungkin kerana dia tidak berkuasa ke atas pihak berkenaan atau pun di ketika menggunakan pengaruh lebih berkesan dari kuasa.

Bacaan sokongan:

Menjaga Hubungan Dengan Lembaga Pengarah

Menjaga Hubungan Dengan Pihak-Pihak Yang Berkepentingan

Mesyuarat, Diskusi dan Mendengar

Pelaksanaan Strategi Dan Cabarannya

Membuat Keputusan Yang Penting Pada Masa Yang Tepat

Komunikasi Pelbagai Hala

Delegasi

Celik Di Dalam Hal Ehwal Kewangan

Penampilan Diri dan Pengurusan Media

Menguruskan Kumpulan Syarikat

Kemahiran Belajar Untuk Belajar