Amanah

Ini adalah nilai yang menjadikan pemimpin berkenaan bertanggungjawab, tidak menyalahguna kuasa dan melaksanakan apa yang betul berdasarkan nilai-nilai yang dipercayainya. … More