Video: Minda Pembina

Seorang CEO bertanggungjawab untuk membina perniagaan mengikut strategi yang tetah ditetapkan. Di dalam membina perniagaan, dia menghidupkan model perniagaan dengan … More