Pelaksanaan Perancangan

Apa-apa strategi atau pun perancangan hanya boleh dilaksanakan dengan berkesan jika pelaksanaannya dirancang dengan rapi. Di antara perkara-perkara yang perlu dilakukan ialah:

  1. Penyediaan pelan tindakan yang rapi;
  2. Setiap ahli pasukan utama memahami peranan dan fungsi mereka untuk melaksanakan pelan tindakan berkenaan;
  3. Dana dan sumber yang mencukupi disediakan;
  4. Ada indikator prestasi bagi dijadikan rujukan perkembagan pelaksanaan; dan
  5. Ada koordinasi dan pemantauan dari pejabat CEO atau pun kepimpinan tertinggi organisasi.

1 Comment

Comments are closed.