Pengurusan Strategi

Ini adalah dimensi yang amat penting kerana ianya melibatkan kejelasan berkenaan mengapa perniagaan diwujudkan, apa yang ia mahu capai dan bagaimana mahu mencapainya. Semakin besar sebuah perniagaan, semakin penting strateginya diperjelaskan agar ianya difahami oleh ahli pasukan dan mereka menjalankan tanggungjawab mereka untuk mencapai strategi demikian.

Sebelum strategi perniagaan dibentuk, adalah menjadi satu amalan yang baik jika usahawan memahami persekitaran perniagaan dan yang memacu perubahan di dalam industri yang diceburi. Usahawan kena bertanya dengan usahawan yang lebih berpengalaman, menghadiri pamiran-pamiran industri di dalam dan di luar negeri, mendapatkan maklumat dari agensi yang bertanggungjawab ke atas industri dan membuat kajian sendiri dari masa ke semasa. 

Secara kasar, perubahan di dalam masyarakat, teknologi, ekonomi, alam dan peraturan akan memberi kesan ke atas perniagaan, bekalan dan persaingan di dalam industri. Tahap kematangan industri dan kemasukan pesaing dengan model perniagaan yang tidak disangka-sangka akan membuat industri terganggu dan kaedah berniaga boleh berubah. Oleh itu Pemacu Perubahan perlu sentiasa dipantau dan respon yang selayaknya perlu ditentukan bagi menjamin keutuhan perniagaan.

Biasanya di dalam pembentukan strategi, elemen-elemen berikut ditentukan:

  • Misi: Apakah tujuan perniagaan ditubuhkan
  • Visi: Ke mana arah tuju perniagaan di dalam tempoh masa yang tertentu
  • Objektif: Sasaran yang harus dicapai bagi membolehkan perniagaan mencapai visinya
  • Pelan tindakan: Langkah-langkah terperinci bagi mencapai setiap objektif yang ditetapkan
  • Tanda aras pencapaian: Bagaimana perniagaan berkenaan tahu pencapaiannya memenuhi kehendak strategi

Pembentukan elemen-elemen strategi di atas mengambilkira pasaran yang mahu dimasuki, tahap persaingan di dalam pasaran, nilai unik yang mahu ditawarkan dan keupayaan untuk melaksanakan strategi termasuk modal insan dan keupayaan kewangan.

Kesilapan di dalam membaca arah pasaran dan membentuk strategi yang tidak bersesuaian akan memberi kesan yang amat besar kepada perniagaan. Perkara ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut di dalam bahagian pengurusan risiko nanti.

Sesebuah perniagaan perlu memilih elemen-elemen mana yang mereka mahu tumpukan agar memberikan mereka kelebihan ke atas pesaing dan meletakkan produk di segmen pasaran yang dipilih. Ini membolehkan pelanggan mereka membezakan apa yang ditawarkan oleh barangan atau perkhidmatan mereka berbanding dengan perniagaan yang lain. Ini juga akan menjadi unsur penjenamaan, satu perkara penting yang perlu dirancang dari awal lagi. Pemilihan elemen persaingan ini juga akan membantu untuk menempatkan perniagaan di kedudukan pasaran yang dituju, dengan mengambilkira persamaan dan perbezaan dengan pesaing yang ada.

Usahawan juga harus ingat memasuki pasaran baru tidak semestinya memberikan kelebihan yang berkekalan. Jika ruang itu satu ruang yang baru (ruang putih), pesaing mungkin akan menyedarinya dan menggunakan kekuatan mereka untuk menjadi lebih unggul. Walau bagaimana pun, jika ia adalah ruang manis yang mana pesaing dengan sedar menghindarinya kerana sebab kos atau alasan lain, kemungkinan perniagaan kita untuk mengekalkan keunggulannya adalah lebih tinggi.

Ada 2 pendekatan pembentukan strategi. Ada yang memilih untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalaman dan dari situ mencari peluang dan memahami risiko di luar sana. Inilah pendekatan di sebalik proses S.W.O.T. (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Sebaliknya, ada yang memilih untuk memahami peluang dan risiko di luar dan membina kekuatan dan menguruskan kelemahan dalaman. Ianya dikenali dengan T.O.W.S. Kaedah kedua ini lebih dekat dengan pasaran yang sedia ada dan memudahkan proses untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan di dalam pasaran.

Di peringkat ini juga model perniagaan ditetapkan. Ini merangkumi susunatur bagaimana proses pembuatan atau penjanaan nilai sampai kepada pelanggan pada harga jualan yang sesuai dan kos yang disasarkan bagi menjadikan perniagaan kompetitif dan lestari. Walaupun berada di dalam industri yang sama, beberapa perniagaan boleh mempunyai model perniagaan yang berlainan. Contohnya, di dalam pembangunan hartanah, ada pengusaha yang membina rumah kediaman dan ada pula membina bangunan komersial. Kedua-duanya memerlukan model perniagaan yang berlainan.

Keberkesanan strategi tertakluk kepada kualiti pelaksanaannya. Oleh yang demikian, setiap pelan tindakan perlu kepada orang yang dipilih sebagai  juara yang akan melaksanakannya di dalam tempoh masa yang tertentu. Ini memerlukan sokongan dari kesemua ahli pasukan, bukan hanya difahami dan dilaksanakan oleh pemimpin dan pengurusan kanan saja. Mereka ini pula perlu dberikan sokongan dari segi sumber seperti kewangan dan kuasa yang sepadan dengan peranan yang dimainkan oleh mereka.

Sejauh mana strategi telah dilaksanakan dan kesan perlaksanaan hendaklah sentiasa dinilai dengan menggunakan indikator prestasi utama yang ditetapkan terlebih dahulu semasa strategi dirangka. Ini memberikan usahawan kefahaman berkenaan tahap pencapaian dan usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi memacu perniagaan ke arah visi yang mahu dicapainya. Indikator prestasi utama boleh jadi berbentuk kewangan atau pun bukan kewangan seperti jumlah jam latihan dan peratus pasaran yang dikuasai.