Pengurusan Pemasaran

Barangan atau perkhidmatan yang hebat tetapi tidak laku tidak akan menjadikan perniagaan lestari. Pemasaran berkait rapat dengan pembentukan strategi kerana ketika itulah kedudukan produk di dalam pasaran ditentukan, bagaimana produk hendak dibezakan dengan produk orang lain dan apakah bentuk jenama yang mahu dibina di dalam persepsi pelanggan.

Dari sinilah pula taktik jualan ditetapkan agar ianya mencapai kepada pasaran yang disasarkan pada harga yang kompetitif. Cara pemasaran  pula bergantung kepada model perniagaan yang digunapakai samada jualan lansung melalui kedai yang dimiliki sendiri, dijual melalui pihak ketiga atau pun menggunakan kaedah jualan di atas talian. Pengalaman pembelian seperti cara layanan akan juga mempengaruhi kedudukan barangan di dalam pasaran. 

Seperti yang dibincangkan di dalam bahagian strategi, kedudukan pasaran, membezakan produk dan penjenamaan perlulah ditetapkan di peringkat awal agar proses-proses lain seperti rekabentuk, pengeluaran dan pemasaran berperanan untuk mencapai matlamat berkenaan. Jenama yang dibina di atas asas yang terancang mempunyai kebarangkalian lebih tinggi untuk menjadi utuh di mata pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Persoalannya, adakah pelanggan berasa “wow” bila menggunakan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan? 

Seperti yang digambarkan di atas, perasaan “wow” tidak terjadi dengan sendiri tetapi memerlukan perancangan, koordinasi dan usaha yang tekun dan berterusan.

Empat asas yang mahu dicapai melalui pemasaran adalah:

Kesedaran – adakah pelanggan di dalam segmen pasaran yang disasarkan sedar akan kewujudan barangan atau perkhidmatan, faham akan fungsi dan kegunaannya serta serasi dengan jenama yang dibentuk;

Penerimaan: setakat mana barangan atau perkhidmatan diterima oleh pelanggan berdasarkan funginya dan kesan emosi ke atas pelanggan;

Kemampuan: sejauh mana pelanggan-pelanggan di dalam segmen pasaran yang dipilih mampu membeli barangan atau perkhidmatan dan apakah nilai yang ada di dalam pemikiran mereka; dan

Kebolehcapaian: sejauh manakah pelanggan yang dituju wujud dan bagaimana pelanggan boleh membeli barangan dan apakah pengalaman membeli akan menyebabkan mereka terus melanggan.

Di zaman yang mana banyak maklumat pelanggan disimpan di dalam bentuk digital, keupayaan untuk menganalisa pelanggan, mengenalpasti kehendak dan kemahuan mereka dan menawarkan barangan dan perkhidmatan yang bersesuaian dengan seleran dan kemampuan mereka menjadi satu elemen pemasaran yang penting. Walau bagaimana pun, keupayaan ini tidak terjadi dengan sendiri dan hendaklah dirancang dan dibina secara tersusun. Kemampuan untuk menyusun data dan menganalisa perlu dibina. Jika bersesuaian, keupayaan ini boleh didapati dari pihak luar.

Bagi saluran jualan pula, ada tiga unsur asas yang perlu dibina dan diperkukuhkan:

Jualan: merangkumi latihan produk, tahap produktiviti dan alatan yang membantu jualan;

Penghantaran: meliputi proses bagaimana barangan atau perkhidmatan sampai kepada pelanggan; dan

Sokongan: berperanan untuk membangunkan saluran, sokongan bagi urusan komersial dan perniagaan serta sokongan jualan seperti megadakan program jualan dan sistem sokongan seperti senarai semak.

Pemasaran dan jualan juga mempunyai banyak unsur-unsur operasi seperti yang dibincangkan sebelum ini. Di dalam banyak situasi, kelemahan operasi akan mengakibatkan pemasaran dan jualan gagal dan akhirnya akan memberi kesan kepada jenama perniagaan itu sendiri.