Pengurusan Strategi

Ini adalah dimensi yang amat penting kerana ianya melibatkan kejelasan berkenaan mengapa perniagaan diwujudkan, apa yang ia mahu capai dan … More