Video: Minda Pemimpin

Setiap CEO tidak dapat lari dari berperanan sebagai pemimpin di dalam perniagaan. Ini adalah kerana dia berada di kedudukan paling atas dan mempunyai tanggungjawab untuk membawa perniagaan ke matlamat yang dituju.

Sebagai pemimpin, seorang CEO perlu mempunyai kemampuan untuk mendorong ahli pasukannya bekerja dengan mempuyai arahtuju yang jelas. Dia akan dipercayai dan mendapat keyakinan dari semua ahli pasukan jika dia mahir, jujur dan mampu berkomunikasi dengan baik.

1 Comment

Comments are closed.