Video: Minda Penghubung

Di dalam mengurus, mentadbir dan memimpin perniagaan, seorang CEO perlu menjalinkan hubungan dengan pelbagai pihak di dalam dan di luar perniagaan. Ini penting bagi mempastikan perniagaan berjalan dengan lancar dan mendapat sokongan dari kesemua pihak yang penting bagi perniagaan.

Hubugan ini kena dibentuk secara strategik dan berlansung dengan penuh kejujuran. Sebagai manusia, apabila kita sudah saling mengenali di antara satu sama lain, perkara yang rumit pun boleh ditangani dengan baik. Inilah pentingnya hubungan dibentuk lebih awal dan tidak hanya apabila perniagaan perlu kepada mereka-mereka yang berkenaan sahaja.

1 Comment

Comments are closed.