Video: Minda Pembina

Seorang CEO bertanggungjawab untuk membina perniagaan mengikut strategi yang tetah ditetapkan. Di dalam membina perniagaan, dia menghidupkan model perniagaan dengan mewujudkan sistem dan proses, membawa masuk ahli pasukan yang berwibawa serta mempengaruhi nilai-nilai dan budaya yang diamalkan di dalam perniagaan.

Perniagaan juga perlu ditambah baik dari masa ke semasa terutamanya jika ada perubahan di dalam ekosistem yang boleh mempengaruhi kejayaan perniagaan.

1 Comment

Leave a Reply