Video: Kemahiran Untuk Belajar

Persekitaran perniagaan akan sentiasa berubah disebakan oleh pelbagai sebab. Ini memerlukan seorang CEO untuk sentiasa belajar bagi menambahkan ilmu dan kemahirannya supaya mampu untuk menerajui perniagaannya untuk menangani cabaran-cabaran baharu demikian.

Ilmu boleh dipelajari secara formal di kelas-kelas dan seumpamamya dan boleh juga diserap dari orang-orang yang mahir di dalam perkara-perkara yang tertentu. Untuk belajar, seorang CEO kena membangunkan kemahiran untuk belajar.