Nota-Nota Nilai Dan Etika Bagi Program Minda CEO

Modul nilai dan etika akan dikelolakan oleh Dr. Nizam Moha Ali yang merupakan seorang yang lama menceburkan diri di dalam bidang tadbir urus dan integriti.

Dr. Nizam akan menggunakan sumber-sumber berikut di dalam modul beliau: