Video: Minda Pengawas

Seorang CEO memilik minda pengawas apabila dia sedar dia sebenarnya menjalankan amanah untuk mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan atau pun organisasi bagi pihak pemegang saham atau pun berdasarkan kuasa yang diturunkan kepadanya.

Kesemua aset dan sumber perniagaan mestilah digunakan hanya dan semata-mata untuk kepentingan perniagaan dan orang-orang yang sepatutnya mendapat manfaat dari organisasi berkenaan.

1 Comment

Comments are closed.